KM Fysioterapi för Sporthästar

Välkommen till KM Fysioterapi för Sporthästar.

En balanserad och sund häst är en harmonisk  häst som presterar bättre. Att jobba förebyggande, se och åtgärda ev problem innan det blir skador är jätteviktigt speciellt när det gäller  de högpresterande hästarna  Jag arbetar med friskvård och skadeförebyggande behandling av alla typer av hästar och utgår från individens behov ur ett helhetsperspektiv. Som leg. djursjukskötare  tillhör jag djurhälsopersonal och står under statligt tillsyn. Jag  arbetar enligt veterinärmedicinsk  vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag erbjuder behandling med laser , djupvåg, akupunktur och kiropraktik. Jag kommer ut till dig och behandlar din häst i stallet. Mitt  verksamhetsområde är  Östergötland och Södermanland med utgångspunkt Kolmården  men åker även regelbundet till Halland och Stockholmsområdet. För tidsbokning el rådfrågning kan ni ringa mig på 070-513 16 08.

Välkommen!

Karin Magnusson leg. djursjukskötare